Ing. Andrea Girmanová

Co-Founder & HACCP Specialist

Odborník v oblasti hygieny a kvality potravin s dosaženým vysokoškolským vzděláním na Fakulte Chemicko – Potravinarskej Technologie v Bratislave (Obor Potraviny, Hygiena, Kosmetika). Jsem držitelem certifikátů HACCP, Interní auditor ve výrobních organizacích a dalších.

Mám za sebou několikaleté zkušenosti z externích a interních auditů, přípravy společností na certifikaci IFS a tvorby HACCP v segmentu HOREKA.

Více než 12ti leté zkušenosti z prodeje, nákupu, technologií a kvality
surovin v potravinářském segmentu mi pomáhají vnímat každý provoz
individuálně a specificky.

Prioritou je pro mě nastavit zákazníkovi systém kvality a bezpečnosti potravin, který nejen splňuje legislativní požadavky, ale především funguje v praxi.
Působení v potravinářském odvětví mne vede stále více a více k pomáhání výrobním podnikům, hotelům, restauracím, kavárnám, institucionálnímu stravování a všem, kteří tuto problematiku potřebují pochopit.
Více o mně LinkedIn.