Produkty a služby

Produkty a služby

NAŠE NABÍDKA

PŘÍPRAVA NA CERTIFIKACE

Příprava společností na certifikace dle standardů IFS, BRC, FSSC 22000, GLOBALG.A.P. aj. Provedeme kontrolu hygienického stavu provozu případně nezávislý audit.

Chci vědět více

EXTERNÍ MANAŽER KVALITY

Kontroluje hygienický stav provozu, dodržování standardů kvality, procesy a pracovní postupy v souladu s příslušnými směrnicemi. Vytváří směrnice a předpisy na míru vaší společnosti.

Chci vědět více

HACCP

Pomůžeme s vypracováním a implementací HACCP dokumentace do praxe, sanitačního řádu a školení personálu, abyste splnili legislativní požadavky a zajistili bezpečnost provozu.

Chci vědět více

VÝVOJ PRODUKTŮ

Složení dané potraviny, balení, skladování přes legislativní správnost etiket. Součástí vývoje jsou také laboratorní analýzy nutriční, mikrobiologické či senzorické

Chci vědět více

KONZULTACE

Konzultace představují online střetnutí, kde společně najdeme řešení zaměřené na Váš požadavek v oblasti kvality, technologií či složení potravin

Chci vědět více

ŠKOLENÍ A WEBINÁŘE

Proškolíme Vás na hygienické minimum, požadavky na orientaci v legislativě, práci s alergeny či BIO potravinami, značení doplňků stravy včetně zdravotních tvrzení a mnoho dalšího.

Chci vědět více

60

Úspěšných projektů

85

Online Meetingů

37

Spokojených Zákazníků

11

Let zkušeností

PŘÍPRAVA SPOLEČNOSTÍ NA CERTIFIKACE DLE STANDARDŮ IFS, BRC, FSSC 22000, GLOBALG.A.P. aj

Rozsah spolupráce

Samotné zavedení systému si žádá komplexní pochopení fungování celé společnosti. My jsme tady proto, abychom Vám pomohli zavést kompletní systém a dokumentaci vyžadující standardy kvality, jako je např. IFS Food, IFS Logistics, IFS Wholesale/Cash & Carry, BRC, FSSC 22000, GLOBALG.A.P. Kromě toho vám dokážeme pomoci se zavedením standardů obchodních řetězců jako je Tesco Food Standard aj. Provedeme kontrolu hygienického stavu provozu případně nezávislý audit.

EXTERNÍ MANAŽER KVALITY

Rozsah spolupráce

Najít člověka, který má kompetentní znalosti a praxi týkající se kvality a bezpečnosti potravin, rozumí souvislostem a dokáže nastavit systém tak, aby byl plně funkční, uchopitelný a zajistil tak BEZPEČNÝ PRODUKT mnohdy není jednoduché a pro firmy to může být také finančně náročné. Proto nabízíme služby externího manažera kvality, který poskytne metodickou a konzultační podporu v oblasti kvality výroby potravin. Provede kontrolu hygienického stavu provozu, dodržování standardů kvality, procesů a pracovních postupů v rámci směrnic, interních pravidel společnosti a legislativních požadavků. Vytvoří směrnice, předpisy na míru vaší společnosti. Provede analýzy (nebezpečí, falšování aj.) vč jejich ověření v praxi. Provede interní audity, inspekce, audity dodavatelů vč. jejich vyhodnocení a v neposlední řadě vás bude zastupovat v rámci jednání se státními kontrolními orgány.

Takový člověk je v mnoha firmách při externí spolupráci velkou finanční úsporou, navíc netrpí tzv. provozní slepotou a využívá znalosti nabyté v jiných potravinářských oborech.

HACCP

Rozsah spolupráce

Samotné vypracování dokumentace a zavedení do praxe tak, aby splňovalo veškeré legislativní požadavky, se může zdát pro většinu provozních manažerů velmi složité. Proto vám pomůžeme vypracovat příručku HACCP včetně sanitačního řádu, DDD a provozního řádu a tuto dokumentaci zavedeme do provozu. Vytvoříme dokumenty zahrnující všechny postupy a záznamy, které vyžadují státní kontrolní orgány. Proškolíme váš personál a provedeme nezávislý interní audit, inspekci či kontrolu provozu.

VÝVOJ NOVÝCH PRODUKTŮ A JEJICH UVÁDĚNÍ NA TRH

Rozsah spolupráce

Vývoj potravinářského produktu zahrnuje mnohé činnosti, zejména ladění složení dané potraviny, balení, skladování přes legislativní správnost etiket. Součástí vývoje jsou také laboratorní analýzy nutriční, mikrobiologické či senzorické. Jelikož s vývojem a potravinářskými technologiemi máme zkušenosti, i s touto oblastí vám umíme pomoci.

KONZULTACE

Rozsah spolupráce

Konzultace představují online střetnutí (přes Microsoft Teams, WhatsApp, Google Meet), kde společně najdeme řešení zaměřené na váš požadavek v oblasti kvality, technologií či složení potravin. Samotné konzultaci předchází nezávislá debata o problematice a zaslání podkladů k prostudování.

ŠKOLENÍ A WEBINÁŘE

Rozsah spolupráce

Během školení a webinářů získáte informace o základních povinnostech provozovatelů potravinářských podniků. Proškolíme vás na hygienické minimum, požadavky na orientaci v legislativě, práci s alergeny či BIO potravinami, značení doplňků stravy včetně zdravotních tvrzení a mnoho dalšího.